Firma Tent Grupa Sp. z o.o. realizuje projekt „ Rozwój potencjału firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej oferty na rynku nośników reklamy”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.