Po biebrzańskiech bagnach, największych w Eurpie, oprowadzał – Król Biebrzy – Krzysztof Kawenczyński, zapraszam.