Outdoor XXL – OOH MAGAZINE – czerwiec ’13r.

W czerwcowym piśmie branżowym OOH MAGAZINE ’13r., pojawiła się wzmianka o produkcji pneumatycznego King Kong’a, który „wspinał” się po Pałacu Kultury.